Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
loading...
15:39 25/01/2021

Xã Kỳ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, thực hiện Công văn số 46-CV/HU, ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Kỳ Anh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Địa phương đã triển khai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại dịa phương từ ngày 19/01/2021 đến hết 05/02/2021. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường và triển khai cho các ban ngành đoàn thể xây dựng các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền địa phương đã chú trọng thông tin về thành tựu đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên hệ thống phát thanh cơ sở ở xã. Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Mocha,…). Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của xã chủ động tìm kiếm các thông tin về trước, trong và sau Đại hội để kịp thời đưa tin đảm bảo tốt công tác tuyên truyền một cách hiệu quả nhất./.

Một số hình ảnh các hoạt động tuyên truyền:

Băng rôn vượt đường
Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội
Trường Mầm non Kỳ Thư trồng cây chuỗi ngọc và dọn vệ sinh Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em
Thầy trò Trường Tiểu học dọn vệ sinh tuyến đường mẫu xã
Các thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường
Các thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường
Các thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường
Các thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường

Thùy Dung