BAN LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UB MTTQ XÃ KỲ THƯ
loading...
15:58 27/02/2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thường trực Đảng ủy

Trần Đình Tư

Bí thư Đảng ủy xã

0334.077.899

Võ Thị Sáu

Phó bí thư Đảng ủy

0339.259.024

Nguyễn Văn Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy

0911.617.356

Thường trực HĐND

Trần Đình Tư

Chủ tịch HĐND

0334.077.899

Nguyễn Xuân Thắng

Phó chủ tịch HĐND

0981.201.576

Thường trực UBND

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

0911.617.356

Phan Văn Thiền

Phó chủ tịch UBND

0985.726.536

Nguyễn Ngọc Mưu

CHT. Ban CHQS xã

0969.987.198

Lê Hải Quân

Trưởng CA xã

0986.727.992

Thường trực MTTQ

Nguyễn Hồng Quân

Chủ tịch MTTQ

0988.964.529

Võ Xuân Trung

Phó Chủ tịch MTTQ

0986.546.889

Tin mới cập nhật

Ý kiến bạn đọc