Xã Kỳ Thư tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, phúc tra Dự bị động viên năm 2022
loading...
16:38 06/04/2022

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Sáng ngày 06/04/2022, Ban chỉ huy quân sự xã Kỳ Thư cùng các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 trên địa bàn xã. Công tác đăng ký giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi 17 nên công tác đăng ký luôn thuận lợi và đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Kết thúc buổi toàn xã có 23 thanh niên tới tham gia khám sức khỏe và đăng ký, đạt 100% KH.

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, huyết áp, cân nặng, chiều cao… của các thanh niên. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Thùy Dung