Quyết định về việc tạm hoãn, miễn gọi công dân nhập ngũ năm 2022
loading...
17:22 17/11/2021