An ninh quốc phòng
RSS

Chiều ngày 19/4/2023, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu...

Chiều ngày 29/12/2022, UBND xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh năm 2023, Triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 17/8/2022 Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đây cũng là thôn được chọn để phát động điểm trên địa bàn xã. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Trọng Lý - UVBTV Huyện uỷ, PCT HĐND...

Dân quân tự vệ là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội tại địa phương. Vì vậy, hàng năm, xã Kỳ Thư luôn quan tâm, chú trọng công tác huấn luyện, nhằm nâng cao chất...

Chiều ngày 26/04/2022, Hội đồng NVQS xã Kỳ Thư tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Bảo – Trợ lý...